ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ 5% ΕΩΣ 5,4% ΓΙΑ ΤΟ 2022

Ο ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022 ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ 2%

Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. ανακοίνωσε στις 7 Δεκεμβρίου 2022 (Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί – 3ο Τρίμηνο 2022) το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της ελληνικής οικονομίας για το 3ο τρίμηνο του 2022. Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ σε όρους όγκου, κατά το 3ο τρίμηνο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 2,8% σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο 2021.

Αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με τον αναμενόμενο ρυθμό μεγέθυνσης της τάξης του 5,2% που αναμενόταν με βάση το Global Economic Model της Oxford Economics για το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται 4 διαφορετικές περιπτώσεις προκειμένου να γίνει κατανοητή ποια αναμένεται να είναι η επίδραση της μείωσης αυτής στο συνολικό ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ για το 2022. Η περίπτωση (Α) στον Πίνακα 1 παρουσιάζει το ρυθμό μεγέθυνσης ανά τρίμηνο του 2022 και το συνολικό ρυθμό μεγέθυνσης για το 2022 με βάση τις εκτιμήσεις του Νοεμβρίου 2022 από το Global Economic Model της Oxford Economics. Ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ για το 2022 στην περίπτωση αυτή είναι 6,1%.

Η περίπτωση (Β) παρουσιάζει τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τα πρώτα δύο τρίμηνα του 2022 σε συνδυασμό με τα στοιχεία της Oxford Economics για το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο. Ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ για το 2022 στην περίπτωση αυτή είναι 6,0%. Η περίπτωση (Γ) παρουσιάζει τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2022 σε συνδυασμό με τα στοιχεία της Oxford Economics για το τέταρτο τρίμηνο. Ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ για το 2022 στην περίπτωση αυτή είναι 5,4%.  Τέλος, η περίπτωση (Δ) παρουσιάζει τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2022 σε συνδυασμό με μια δική μας εκτίμηση για το που θα μπορούσε να κινηθεί το τέταρτο τρίμηνο σε αναλογία με τη σημαντική πτώση του ρυθμού μεγέθυνσης κατά το τρίτο τρίμηνο. Ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ για το 2022 στην περίπτωση αυτή είναι 5,0%.

Με βάση τις περιπτώσεις (Γ) και (Δ) θα πρέπει να αναμένουμε σημαντική μείωση στο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ για το 2022, που θα κινηθεί μεταξύ του 5% και του 5,4%.

Παρακάτω (Πίνακας 2) επιδιώκουμε να εντοπίσουμε ποιες είναι οι συνιστώσες του ΑΕΠ οι οποίες μπορούν να εξηγήσουν αυτή τη μείωση του ΑΕΠ. Όλα τα στοιχεία του Πίνακα 2 αφορούν στην ετήσια ποσοστιαία μεταβολή ανά τρίμηνο του 2022 όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το Global Economic Model της Oxford Economics. Με μπλε σκούρο χρώμα παρουσιάζεται σε αντιδιαστολή η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή για το τρίτο τρίμηνο του 2022 όπως αυτή προκύπτει από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Από την παρατήρηση του Πίνακα προκύπτει ότι η μείωση στο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο του 2022 προκύπτει κυρίως από τις χαμηλότερες καταναλωτικές δαπάνες (μεγέθυνση 3,6% αντί για 6,2% που αναμενόταν για το τρίτο τρίμηνο), τη μείωση των εξαγωγών αγαθών (ύφεση 0,3% αντί για μεγέθυνση 1,5%), την αρκετά χαμηλή μεγέθυνση των εξαγωγών υπηρεσιών (μεγέθυνση 3,0% αντί για 12,7%) και τις εισαγωγές υπηρεσιών (ύφεση 4,6% αντί για ύφεση 5,0%). Η επιδείνωση σε αυτές τα στοιχεία είναι τόσο σημαντική που υπερακόντισε τις καλύτερες -σε σχέση με τις αναμενόμενες- επιδόσεις στις επενδύσεις (7,7% αντί για 6,4%).

Εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία

 Πηγές:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ, Πληθωρισμός, Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας, Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Oxford Economics – Global Economic Model.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: HIS Markit.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώσεις:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.

Πληθωρισμός: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του γενικού επιπέδου τιμών.

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας: Πρόκειται για τον εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ή αλλιώς τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του επιπέδου τιμών προϊόντων ενέργειας.

Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Πρόκειται για δείκτες που παρουσιάζουν την τιμή του πετρελαίου και του αερίου με έτος βάσης το 2015, το οποίο λαμβάνει την τιμή 100.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: Πρόκειται για το Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών στον κλάδο της μεταποίησης που καταγράφει τόσο τα επίπεδα παραγωγής, όσο και τις προσδοκίες για την εξέλιξή της στο άμεσο μέλλον (περίπου 6 μήνες προβλεπτική ικανότητα). Τιμές άνω του 50 σημαίνουν ότι η τιμή είναι καλύτερη σε σχέση με του προηγούμενου μήνα και σηματοδοτεί καλές προοπτικές για τους επόμενους 6 περίπου μήνες.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που στόχο έχει να παρακολουθεί τη μεταβολή του ΑΕΠ είναι ένας σταθμισμένος μέσος όρος απαντήσεων σε επιλεγμένες ερωτήσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και σε καταναλωτές και σκοπό έχουν να προσδιορίσουν το οικονομικό κλίμα.

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Βάση Δεδομένων για Οικονομικές Προβλέψεις

Πηγή: ot.gr

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις