Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "HIPON"

ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ "HIPON"

Παρά την πληθώρα πηγών θεωρητικής πληροφόρησης, υπάρχει έλλειψη ενός αξιόπιστου μαθησιακού ιστοτόπου, ο οποίος θα αποτυπώνει τον ορθό τρόπο σκέψης στη διαγνωστική ιστοπαθολογία σε συνδυασμό με το δόκιμο τρόπο οργάνωσης και αξιολόγησης των κλινικο-παθολογοανατομικών ευρημάτων, προκειμένου να επιτευχθεί μία ασφαλής διάγνωση.

Το εγχείρημά μας αποσκοπεί στην εφαρμογή αρχών βιωματικής μάθησης μέσω της κατασκευής μιας σύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου πρόθυμοι, χαρισματικοί συνάδελφοι  αποτυπώνουν την πολύτιμη διαγνωστική τους εμπειρία σε εκείνο το πεδίο της αχανούς μας ειδικότητας, που έχουν επικεντρώσει την επαγγελματική τους ενασχόληση.

Βασιζόμενοι στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας και κάνοντας χρήση ψηφιοποιημένων αρχείων τόσο ιστολογικών πλακιδίων όσο και μεμονωμένων μικροσκοπικών εικόνων και εκπαιδευτικών κειμένων και βίντεο, έχουμε δημιουργήσει την εκπαιδευτική πλατφόρμα HIPON με ελεύθερη πρόσβαση, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Οργανισμού Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αριθμός αναφοράς επιδοτούμενου προγράμματος: 531203-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3MP, Key Activity 3-ICT Multilateral Projects).

Επιχειρείται κάλυψη του συνόλου των αντικειμένων της Γενικής και Συστηματικής Παθολογικής Ανατομικής και, πέραν του θεωρητικού τμήματος, παρουσιάζονται επιλεγμένα ανά σύστημα, χαρακτηριστικά περιστατικά με έμφαση στη σωστή διαγνωστική στρατηγική και στη διαφοροδιάγνωση κατά προσομοίωση με την καθημερινή πρακτική (εκτίμηση από τη μικρή μεγέθυνση προς τις μεγαλύτερες, αναγνώριση των ουσιωδών για τη διάγνωση ευρημάτων, πιθανή ανάγκη καταφυγής σε ειδικές χρώσεις και τεχνικές).

Καθώς ως κοινός παρονομαστής σε όλες τις νεότερες εκπαιδευτικές τακτικές βρίσκεται η εμπειρική μάθηση, σε αντιδιαστολή με την παλαιότερα κυριαρχούσα «ακαδημαϊκή», η εν λόγω διαδραστική πλατφόρμα εναρμονίζεται πλήρως με το ως άνω σκεπτικό και εγγυάται απτά αποτελέσματα στους χρήστες της.

Πληρέστερη ενημέρωση για την εκπαιδευτική στρατηγική και τις αρχές σχεδιασμού του εν λόγω εγχειρήματος καθώς και της εφαρμογής τους παρέχεται μέσω των αρχείων του παρακάτω συνδέσμου.

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Εξειδικευμένη γνώση με το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις: