ΔΡΑΧΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΔΡΑΧΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Η σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης και η αυξανόμενη «δραχμολογία» παρατείνει την αβεβαιότητα, με αποτέλεσμα τους τελευταίους δύο μήνες οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών 10ετών ομολόγων να αυξάνονται σημαντικά, οδηγώντας σε μεγάλη απώλεια της αξίας των ομολόγων. Η επιδείνωση που καταγράφουν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι οι επενδυτές αποτιμούν ως ιδιαίτερα υψηλό τον κίνδυνο ανάφλεξης της ελληνικής κρίσης και επανάληψης των γεγονότων του 2015.

Μάλιστα, οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τουλάχιστον τριών μηνών, καθώς η προοπτική ένταξης των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης είχε οδηγήσει, το προηγούμενο διάστημα, τις ελληνικές αποδόσεις σε επίπεδα κάτω του 7%.

Το Διάγραμμα 1 παρουσιάζει την εξέλιξη των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών 10ετών ομολόγων από την 1η Δεκεμβρίου 2016 έως και σήμερα.

Διάγραμμα 1. Αποδόσεις Ελληνικών Κρατικών 10ετών Ομολόγων

Πηγή: Bloomberg (GGGB10YR:IND)

Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η απώλεια της αξίας των ελληνικών ομολόγων κατά το διάστημα αυτό, ας υποθέσουμε ότι η αξία ενός ομολόγου την 1 Δεκεμβρίου του 2016 ήταν 100 ευρώ και η απόδοσή του ήταν 6,5%. Την 1 Φεβρουαρίου του 2017, λόγω του ότι η απόδοσή του ανέβηκε στο 7,82%, η τιμή του μειώθηκε στο 83,1 ευρώ. Πρόκειται για μείωση της τάξης του 16,9%.

Η εξέλιξη της τιμής ενός ομολόγου με αξία 100 ευρώ και απόδοση 6,5% την 1η Δεκεμβρίου του 2016, για κάθε ημέρα μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.

Διάγραμμα 2. Εξέλιξη της τιμής ομολόγου με αξία 100 ευρώ και απόδοση 6,5% την 1η Δεκεμβρίου του 2016

Σημείωση: Οι τιμές έχουν υπολογιστεί με βάση την εξέλιξη των αποδόσεων όπως αυτές παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η απώλεια της αξίας των ομολόγων κατά την εβδομάδα από τις 25 Ιανουαρίου 2017 έως 1 Φεβρουαρίου 2017, οπότε και επανεμφανίστηκε το φαινόμενο της δραχμολογίας. Εάν η αξία ενός ομολόγου στις 25 Ιανουαρίου 2017 ήταν 100 ευρώ με απόδοση 6,87%, την 1 Φεβρουαρίου του 2017 -λόγω του ότι η απόδοσή του ανέβηκε στο 7,82%- η τιμή του μειώθηκε στο 87,85 ευρώ. Πρόκειται για απώλεια αξίας της τάξης του 12,15% μέσα σε μια εβδομάδα!

Συνεπώς, εάν κάποιος παρακολουθεί τη συζήτηση στην Ελλάδα και αγοράσει σήμερα (1η Φεβρουαρίου 2017) ένα ομόλογο αξίας 100.000.000 € και η τιμή του επανέλθει (λόγω της τελικής συμφωνίας που θα επιτευχθεί) σε αυτή της 25ης Ιανουαρίου 2017, θα έχει κερδίσει περίπου 12.150.000 ευρώ! Και εάν επανέλθει στην τιμή της 1ης Δεκεμβρίου του 2016 θα έχει κερδίσει περίπου 16.900.000!

Να σημειωθεί ότι η επίτευξη τελικής συμφωνίας με τους θεσμούς είναι η πιο πιθανή εξέλιξη. Πλην όμως, η μεταβλητότητα στην πιθανότητα αυτή δημιουργεί την έντονη μεταβλητότητα στις τιμές των ομολόγων.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις