ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΤΟ 2018 | ΜΑΙΟΣ 2018

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΤΟ 2018 | ΜΑΙΟΣ 2018

Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης σχετικά με τις αναμενόμενες εξελίξεις για το έτος 2018 με τη χρήση του μοντέλου Global Economic Model (GEM) της Oxford Economics (ΟΕ) και της Consensus Economics (CE) (Oxford Economics Consensus Restricted) (βλέπε ανάρτηση με τίτλο «Επανεκτίμηση του Ρυθμού Μεγέθυνσης το 2018 | Απρίλιος 2018»), στο παρόν πραγματοποιούμε αντίστοιχη ανάλυση με χρήση περισσότερο πρόσφατων στοιχείων του Μαΐου 2018.

Για το 2018 θα πρέπει να αναμένουμε, υπό φυσιολογικές συνθήκες, ένα ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ ο οποίος θα κυμαίνεται μεταξύ του 1,73% (ΟΕ) και του 1,9% (Oxford Economics Consensus Restricted).

Σε επίπεδο τριμήνων αναμένεται να έχουμε την παρακάτω εικόνα, όπως αυτή παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1. Για το 1ο τρίμηνο του 2018 θα πρέπει να αναμένουμε ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ μεταξύ 1,6% και 1,7%, για το 2ο τρίμηνο μεταξύ 1,5% και 1,7%, το τρίτο τρίμηνο μεταξύ 1,7% και 2% και το 4ο τρίμηνο μεταξύ 2,1% και 2,2%.

 

Διάγραμμα 1. Ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ. Απολογιστικά στοιχεία (μέχρι το 2017) και εκτιμήσεις για το 2018 (τριμηνιαία στοιχεία)

Σημείωση: Οι οριζόντιες διακεκομμένες γραμμές παρουσιάζουν το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.

Αντιστοίχως, το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει την αναμενόμενη εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας. Για το σύνολο του έτους θα πρέπει να αναμένουμε ένα ποσοστό ανεργίας το οποίο θα κυμαίνεται από 19,17% και 20,18%. Για το 1ο τρίμηνο του 2018 θα πρέπει να αναμένουμε ένα ποσοστό ανεργίας μεταξύ 20% και 20,8%, για το 2ο τρίμηνο μεταξύ 19,3% και 20,4%, το τρίτο τρίμηνο μεταξύ 18,9% και 20% και το 4ο τρίμηνο μεταξύ 18,5% και 19,6%.

 

Διάγραμμα 2. Ποσοστό ανεργίας. Απολογιστικά στοιχεία (μέχρι το 2017) και εκτιμήσεις για το 2018 (τριμηνιαία στοιχεία)

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις