ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

KLAUS SCHRADER | ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΕΛΟΥ
ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Klaus Schrader αναλύει το πλαίσιο ενός κατάλληλου μοντέλου ανάπτυξης για την Ελλάδα κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στην Ημερίδα: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

 

Eίναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς την περίπτωση της Ελλάδας. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει κάποιος αυτοματισμός κατώτερης ή ανώτερης ανάπτυξης. Η Ελλάδα θα πρέπει να βρει το δικό της μοντέλο ανάπτυξης, το δικό της επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτό αποτελεί προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη που αντιστοιχεί σε μια χώρα που προσπαθεί να κερδίσει το χαμένο έδαφος. Η Ελλάδα διαθέτει δυναμική κι όλη αυτή η διαδικασία μεταρρύθμισης προσπαθεί να αφυπνίσει τη δυναμική που κρύβει η χώρα.

Αν δείτε τις τελευταίες προβλέψεις της Ε.Ε. για την Ελλάδα, προβλέπουν για το 2016 ότι η ελληνική οικονομία θα είναι λίγο περιορισμένη, όμως για του χρόνου αναμένουμε 1-2% ανάπτυξη. Το ίδιο είχε γίνει και πριν δύο χρόνια, με προβλέψεις για το 2015, για 2,9%. Ποιό ήταν τελικά το πρόβλημα; Οι υποθέσεις ότι οι μεταρρυθμίσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, ότι εφαρμόζονται, ότι έχει επιστρέψει η αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας στις αγορές και ότι οι επενδυτές θα βοηθήσουν προς την ανάπτυξη.

Αυτό σχετίζεται με το επιχειρηματικό μοντέλο. Το επιχειρηματικό μοντέλο, όμως, δεν μεταβάλλεται σε 1-2 χρόνια. Ποιό θα μπορούσε να αποτελέσει το σωστό μοντέλο για την Ελλάδα; Αυτό δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία, κάτι που απαιτεί να υπάρχει και γνώση της παραγωγικότητας σε μια χώρα. Η ελληνική βιομηχανία, όμως, παρατηρούμε ότι αναδιπλώνεται, παραμένοντας κάτω από το 10%. Παλαιότερα ήταν 15%. Στη Γερμανία πέρυσι ήταν στο 22%.

Ένα άλλο πρόβλημα αφορά το ζήτημα της ποιότητας, στο οποίο αναφέρθηκε και ο κ. Χαλιάσσος: Η ελληνική βιομηχανία σχετίζεται με την πρώτη ύλη, γεγονός που συνεπάγεται χαμηλή παραγωγικότητα. Ο κύριος τομέας που ανταποκρίνεται ικανοποιητικά είναι αυτός των υπηρεσιών, κυρίως του τουρισμού. Όμως, οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή δεν έχουν αναπτυχθεί πολύ. Η Ελλάδα πρέπει, λοιπόν, αφενός να ενισχύσει την παραγωγικότητά της οικονομίας της, και -αφετέρου- να εστιάσει σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, που να ταιριάζει σε μια οικονομία που προσπαθεί να κερδίσει έδαφος και να φτάσει σε επίπεδο ανάπτυξης 5% ετησίως, όπως η Ιρλανδία τα δύο τελευταία χρόνια.

 

Ο Klaus Schrader προβάλλει τις παραπάνω απόψεις του κατά τη διάρκεια της συμμμετοχής του στην Ημερίδα.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.