ΤΡΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

HAROLD JAMES: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ CLAUDE AND LORE KELLY ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ PRINCETON
ΤΡΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ο Καθηγητής Harold James αναπτύσσει τρεις βασικές παραμέτρους που συνθέτουν το ζήτημα της παγκόσμιας οικονομικής στασιμότητας (global stagnation), στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Ημερίδα: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

 

Υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία καθοδηγούν τη συζήτηση για την secular stagnation:

Κατ’ αρχήν η μεγάλη ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και η πορεία των αναδυόμενων αγορών. Υπήρξε, επομένως, γεωγραφική μετατόπιση της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι η ιστορία της Κίνας, αλλά όχι μόνο αυτή. Πρόκειται για μια ιστορία μεγάλης ανάπτυξης που σχετίζεται με την παγκόσμια μεσαία τάξη.

Το δεύτερο στοιχείο της θεωρίας περί global stagnation σχετίζεται με την τεχνική αλλαγή, με τις νέες τεχνικές ευκαιρίες. Επομένως εδώ υπεισέρχεται το θέμα το οποίο αναλύουμε στο πάνελ, τις προοπτικές για το δημόσιο χρέος.

Τα επιτόκια για πολύ καιρό φαίνεται ότι θα είναι πολύ χαμηλά. Οι ασφαλείς επενδύσεις είναι αυτές που κυριαρχούν περισσότερο σε όλους τους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Δηλαδή, χρειάζονται συστήματα τα οποία να κάνουν αξιόπιστες δεσμεύσεις. Εκεί που δεν πραγματοποιούνται αξιόπιστες δεσμεύσεις, παρατηρούμε αυξήσεις επιτοκίων και παύσεις πιστωτικών ροών, γεγονός το οποίο δημιουργεί αβεβαιότητα. Δεν πρέπει να εξετάζουμε μόνο ευρωπαϊκά παραδείγματα, μπορούμε να εστιάσουμε στην περίπτωση της Βραζιλίας και τους παράγοντες που καθοδηγούν σήμερα την πολιτική και οικονομική κρίση της χώρας.

Επομένως, χώρες που δεν μπορούν να κάνουν αξιόπιστες δεσμεύσεις, θα είναι αδύνατο να διατηρούν αξιόπιστες δημόσιες υπηρεσίες. Παρατηρούμε το φόβο που υπάρχει σε πολλές χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος, όπως την περίπτωση της Ιαπωνίας ή της Μ. Βρετανίας. Ένα από τα στοιχεία του φόβου της εξόδου της Μ. Βρετανίας από την Ε.Ε. σχετίζεται και με αυτό.

Το τελευταίο σημείο μας επιτρέπει να σκεφτούμε το γενικό πλαίσιο, το πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος και του ευρωπαϊκού χρέους. Το καθαρό χρέος είναι χαμηλότερο στην Ευρώπη από ότι είναι στις Η.Π.Α. και στη Μ. Βρετανία, και πολύ χαμηλότερο από ότι είναι στην Ιαπωνία. Αν θεωρήσουμε την παρατήρηση αυτή ως σημείο εκκίνησης, καταλήγουμε στο ενδεχόμενο ευρωπαϊκής συνεργασίας, καθώς η ευρωπαϊκή δημοσιονομική ολοκλήρωση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, παρόλο που η υιοθέτησή της θα επέτρεπε πολύ μεγάλες βελτιώσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, δημιουργώντας μεγαλύτερη δυναμική στο επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης.

Τέλος, είναι απαραίτητο όλες οι χώρες να ασχοληθούν με τη μεταποίηση. Ο τομέας αυτός αποτελεί χίμαιρα σήμερα, συγκρινόμενος με την Ασία. Μπορείτε, όμως, να σκεφτείτε άλλες ειδικότητες. Δημιουργείται ένα ελκυστικό κέντρο για τις επιχειρήσεις της διανόησης, αποτελώντας μεγάλη ευκαιρία σε αυτό το νέο πλαίσιο.

 

Ο Καθηγητής Harold James σε στιγμιότυπο από την ομιλία του κατά τη διάρκεια της Ημερίδας.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.