Οικονομία

ΣΥΝΝΕΦΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευτυχώς που οι ανάγκες δανεισμού της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια είναι μικρές, διαφορετικά η χώρα θα αντιμετώπιζε από μεγάλη οικονομική δυσκολία έως και καταστροφή.

Στη φράση αυτή του Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή Οικονομικών στο ΕΚΠΑ, συνοψίζονται όλοι οι κίνδυνοι, από τη σταδιακή αύξηση επιτοκίων, και το τέλος εποχής για το φθηνό χρήμα, έως την αλλαγή του οικονομικού κλίματος παγκοσμίως, με τους οποίους θα βρεθεί αντιμέτωπο το ελληνικό πλεούμενο μετά τις 20 Αυγούστου.

Περισσότερα

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ;

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία (για το Μάιο και τον Ιούνιο του 2018) φαίνεται ότι το πρωτογενές πλεόνασμα προσγειώνεται σε αναπάντεχα χαμηλό επίπεδο. Αυτό οφείλεται στο ότι η αύξηση των κρατικών εσόδων είναι αρκετά χαμηλότερη από την αύξηση των κρατικών δαπανών οι οποίες εμφανίζουν μια σημαντική αύξηση.

 

Πίνακας 1. Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού

 

Περισσότερα

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ

Η εφαρμογή μιας πληθώρας διαφορετικών πολιτικών σε συνδυασμό με τις οικονομικές προκλήσεις και τα αντικρουόμενα σήματα των αγορών καθιστούν το έργο τόσο των επενδυτών αλλά και των υπεύθυνων οικονομικής πολιτικής ιδιαίτερα πολύπλοκο. Αυτό συμβαίνει καθώς καθίσταται δύσκολη η ποσοτικοποίηση του κινδύνου στις ανεπτυγμένες αλλά και στις αναδυόμενες οικονομίες. Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας έχουν αποδειχθεί ότι υστερούν χρονικά ως δείκτης κινδύνου.

Περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τη μεταβολή του δημοσίου χρέους ανά μήνα από τον Ιανουάριο του 2017 έως και τον Απρίλιο του 2018. Η μεταβολή αυτή θα έπρεπε να αποτελεί και το ύψος του εθνικού ελλείμματος ανά μήνα. Ωστόσο, από τα στοιχεία του Πίνακα 1 δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Διαπιστώνουμε ότι η μεταβολή του δημοσίου χρέους από το Δεκέμβριο του 2017 έως τον Απρίλιο του 2018 είναι 15,4 δις ευρώ, ενώ αντίστοιχα το εθνικό έλλειμμα την ίδια περίοδο είναι 0,55 δις ευρώ (και όχι όσο το ύψος της αύξησης του χρέους).

Περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο αποτιμήσεις του Δημοσίου Χρέους: το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης που διαφέρει από το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης (χρέος κατά Μάαστριχτ) κατά το ποσό του ενδοκυβερνητικού χρέους και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται από τους κανονισμούς της European Statistical Authority 2010, ESA 2010.

Περισσότερα

ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΦΘΗΝΟ ΧΡΗΜΑ, ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ QE

Σαν σύννεφο καπνού πάνω από την ελληνική οικονομία, ένας συνδυασμός από αρνητικούς εγχώριους και εξωγενείς παράγοντες πλανάται απειλητικά και σκιάζει το αφήγημα της εξόδου.

Περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ;

            Η λογική εξέλιξη της οικονομικής πολιτικής την περίοδο μετά το Γ΄ Μνημόνιο θα έπρεπε να οδηγήσει στην διαμόρφωση ενός αναπτυξιακού μακροοικονομικού πλαισίου για τα επόμενα δύο με τρία χρόνια.

Περισσότερα

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σε έναν τέτοιο δεκάλογο περιλαμβάνονται μέτρα που θα αποδώσουν θετικά από τον επόμενο χρόνο έως τα επόμενα τρία χρόνια. Υπάρχουν πολιτικές οι οποίες θα αποδώσουν σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (τρία έως πέντε χρόνια) και μακροπρόθεσμα πολιτικές που θα αποδώσουν μετά από πέντε χρόνια.

Περισσότερα

ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΝ

Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται βελτίωση των συνθηκών πίστωσης στις χώρες των G7 -και κυρίως στις ΗΠΑ και στην Ευρωζώνη- και επιδείνωση στις αναδυόμενες αγορές, κάτι που επιβεβαιώνεται για το δεύτερο τρίμηνο του 2018 από μελέτη της Oxford Economics (2018) η οποία βασίζεται σε πολλές μελέτες κεντρικών τραπεζών.

Χαρακτηριστικό είναι το Διάγραμμα 1 στο οποίο φαίνεται η εξέλιξη του δείκτη πιστωτικών συνθηκών της Oxford Economics για τις χώρες των G7 και για τις αναδυόμενες αγορές.

 

Περισσότερα

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΤΟ 2018 | ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης σχετικά με τις αναμενόμενες εξελίξεις για το έτος 2018 με τη χρήση του μοντέλου Global Economic Model (GEM) της Oxford Economics (ΟΕ) και της Consensus Economics (CE) (Oxford Economics Consensus Restricted) (βλ. ανάρτηση με τίτλο «Επανεκτίμηση του Ρυθμού Μεγέθυνσης το 2018 | Μάιος 2018»), στο παρόν πραγματοποιούμε αντίστοιχη ανάλυση με χρήση περισσότερο πρόσφατων στοιχείων του Ιουλίου 2018.

Περισσότερα