Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤ ΚΑΙ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Σχεδόν έξι μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, ο ρυθμός μεταβολής των τιμών στη ζώνη του ευρώ (ΖτΕ) παραμένει σε μηδενικά επίπεδα. Με άλλα λόγια, το φιλόδοξο «πείραμα» φαίνεται -απλά- να απέτρεψε τα χειρότερα, διατηρώντας το μέσο πληθωρισμό σε μη-αρνητικά επίπεδα. Όμως, ο μέσος όρος κρύβει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των επιμέρους μελών του κοινού νομίσματος (Διάγραμμα 1). 

Είναι γνωστό πως πολύ σημαντικό μέρος των αποπληθωριστικών τάσεων οφείλεται στην περαιτέρω υποχώρηση των τιμών των πρώτων υλών διεθνώς. Εάν εξαιρέσει κανείς το κόστος ενέργειας καταλήγει πως η ευρωζώνη δε βρέθηκε ποτέ σε συνθήκες αποπληθωρισμού (Διάγραμμα 2) ενώ, μετά την ανακοίνωση του σχετικού προγράμματος αγοράς χρεογράφων, η μεταβολή των τιμών (εξαιρουμένης της ενέργειας) άρχισε μια αργή κλιμάκωση αν και υπολείπεται σημαντικά του στόχου για πληθωρισμό «χαμηλότερα αλλά κοντά» στο 2%. 

Ειδκότερα, όμως, καταγράφουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αυξητική τάση που σημειώνει το επίπεδο τιμών στην ελληνική οικονομία από τον Ιανουάριο του έτους (εκκίνηση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης) παρά την εξαίρεση των ελληνικών χρεογράφων από αυτό. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχιση του προγράμματος, ευελπιστώντας ταυτόχρονα, πως σύντομα θα γίνουν δεκτά τα ελληνικά χρεόγραφα, ώστε να διακοπεί οριστικά η επίπονη τάση αποπληθωρισμού των τελευταίων ετών. 

Διάγραμμα 1: Ρυθμός μεταβολής του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους: Εύρος μεταξύ της ελάχιστης/μέγιστης τιμής στις χώρες-μέλη και μέσος όρος της ΖτΕ.

Ρυθμός μεταβολήςτου εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους: Εύρος μεταξύ της ελάχιστης/μέγιστης τιμής στις χώρες-μέλη και μέσος όρος της ΖτΕ.

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Eurostat.

Σημείωση: Στο διάγραμμα επισημαίνεται η ανακοίνωση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (Ιανουάριος 2015). 

 

Διάγραμμα 2Ρυθμός μεταβολήςδείκτη τιμών χωρίς κόστος ενέργειας σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους: Εύρος μεταξύ της ελάχιστης/μέγιστης τιμής στις χώρες-μέλη και μέσος όρος της ΖτΕ.

Ρυθμός μεταβολήςδείκτη τιμών χωρίς κόστος ενέργειας σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους: Εύρος μεταξύ της ελάχιστης/μέγιστης τιμής στις χώρες-μέλη και μέσος όρος της ΖτΕ.

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Eurostat.

Σημείωση: Στο διάγραμμα επισημαίνεται η ανακοίνωση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (Ιανουάριος 2015).

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.