ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ

Μεγέθυνση της οικονομίας των ΗΠΑ (έστω και αν αυτή είναι αναιμική) για το 2013 προβλέπουν οι αναλυτές. Χαρακτηριστική είναι η εκτίμηση του RGE, που παρά την προς τα κάτω πρόσφατη αναθεώρηση της εκτίμησής του για το 2013, προβλέπει ρυθμό μεγέθυνσης της τάξης του 1,7% (από 1,8% στην εκτίμηση του Ιουνίου 2013) (Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1. Ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ στις ΗΠΑ.

Πηγή: RGE.

Η αναθεώρηση της εκτίμησης για το 2013, οφείλεται στην υποδεέστερη από την εκτιμώμενη αναπτυξιακή τροχιά του πρώτου και δεύτερου τετραμήνου του 2013. Βελτίωση αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνου του 2013 με συνέχιση της μεγέθυνσης και το 2014. Ο Δείκτης RGE Economic Activity έρχεται να επιβεβαιώσει την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, κυρίως στο δεύτερο τετράμηνο του 2013.

Η αύξηση του πληθωρισμού αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική του πορεία στη διάρκεια του έτους για να αρχίσει να σταθεροποιείται εντός του 2014. Ωστόσο, ο πληθωρισμός αναμένεται να είναι κάτω από τον στόχο του 2014, που θέτει η Fed, και δεν αποτελεί μελλοντική πηγή κινδύνου.

Τα καλά νέα για την οικονομία των ΗΠΑ έρχονται από την αγορά εργασίας, καθώς η απασχόληση αυξήθηκε κατά 200.000 θέσεις εργασίας το πρώτο εξάμηνο του 2013. Ωστόσο, το επίπεδο της απασχόλησης δεν αποτελεί δείκτη με προβλεπτική ικανότητα, αλλά εμφανίζει χρονική υστέρηση 2-3 μηνών.

Από την πλευρά της κατανάλωσης δεν υπάρχουν σημάδια αυξητικής τάσης, ενώ η στασιμότητα στη συνολική ζήτηση δεν αποτελεί ενθαρρυντικό σημάδι για ανάληψη επενδύσεων.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη βελτίωση των επενδύσεων επικρατεί το δεύτερο εξάμηνο του 2013, ωστόσο ο ρυθμός μεγέθυνσής τους σε ετήσια βάση θα είναι μικρότερος σε σχέση με το 2012.

Υπό τις παρούσες συνθήκες η Fed δεν αναμένεται να προχωρήσει σε ποσοτική χαλάρωση πριν το Δεκέμβριο του 2013. Η πρόοδος στην απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα και η αποφυγή παρόμοιας κατάστασης με αυτή της Ιαπωνικής οικονομίας λειτουργούν προς τη σωστή κατεύθυνση για την τόνωση της Αμερικανικής οικονομίας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός της επιστροφής των υποχρεώσεων των νοικοκυριών σε αυξητική τροχιά, οδηγούμενη από αύξηση της καταναλωτικής πίστης.

Σε επίπεδο επιχειρήσεων, οι ισολογισμοί παρουσιάζουν θετική εικόνα με τον κλάδο των κατασκευών να συνεχίζει να συνεισφέρει τα μέγιστα στην ανάπτυξη. Σε αυτό συμβάλλει η συνεχής αύξηση των τιμών στις κατοικίες.

Ωστόσο, παρά τη θετική πορεία της οικονομίας των ΗΠΑ, οι κίνδυνοι συνεχίζουν να υφίστανται. Το όριο του χρέους (debt ceiling) ενδεχομένως να βρεθεί στο επίκεντρο το φθινόπωρο του 2013. Η επανεμφάνιση της κρίσης στην Ευρωζώνη, η επιβράδυνση της Κινεζικής οικονομίας, η ενδεχόμενη αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποτελούν παράγοντες οι οποίοι μπορούν να πυροδοτήσουν αρνητικές εξελίξεις. 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.