ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ...

ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ...

Όταν το ημερολόγιο δείχνει: Τρίτη και 13 κάποιου μήνα, το προσέχουν πολλοί άνθρωποι. Ημέρα Τρίτη, δεκατρείς του μήνα... Αποφράδα ημέρα και συγχρόνως δυσοίωνος αριθμός, κατά τη λαϊκή αντίληψη, που συμπίπτουν ορισμένες φορές στην αέναη ροή του χρόνου. Ειδικά φέτος (2017,) συμπίπτουν μόνο μία φορά (13 Ιουνίου).

Σίγουρα πολλοί άνθρωποι θα προσέξουν την επίκαιρη αυτή ημερολογιακή σύμπτωση, η οποία θεωρείται γενικά «γρουσούζικη» και συνεπώς ακατάλληλη για το ξεκίνημα νέων εργασιών, την τέλεση ενός γάμου, την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού κ.λπ. (Ωστόσο, ανεξάρτητα από ημερολογιακές συμπτώσεις, η Τρίτη ως ημέρα και ο αριθμός 13 μόνος ή ως ημερομηνία συνοδεύεται πάντοτε από δυσμενείς προλήψεις). Άλλωστε και ο άνθρωπος του τεχνολογικού πολιτισμού υπολογίζει πολλές φορές τις παραδοσιακές προλήψεις και δεισιδαιμονίες, όπως είναι και το δίδυμο της ημερομηνίας αυτής.

Στη σύντομη αυτή αναφορά μου, θα δούμε το ιστορικό της αποφράδας ημέρας, του δυσοίωνου 13 και παράλληλα, με τη βοήθεια της λαογραφικής βιβλιογραφίας, θα επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε την ενδιαφέρουσα αυτή λαϊκή δοξασία.

Αποφράδες ημέρες έχουν όλοι οι λαοί του κόσμου. Οι αρχαίοι Έλληνες, λόγου χάρη, θεωρούσαν τέτοιες τις ημέρες των Ανθεστηρίων, γιατί τότε πίστευαν ότι περιφέρονταν κοντά τους οι ψυχές των νεκρών. Ο Ησίοδος στα «Έργα και Ημέραι» προτρέπει τους γεωργούς να μην αρχίζουν τη σπορά στις δεκατρείς του μήνα (στίχ. 780). Οι Ρωμαίοι τις ονόμαζαν nefasti dies, ενώ και άλλοι λαοί τους έδιναν ιδιαίτερα ονόματα, για να τις ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες ημέρες.

Η Τρίτη θεωρείται από τους Έλληνες η κυριότερη αποφράδα, «απαίσια» και «γρουσούζικη» ημέρα της εβδομάδας. Συνήθως, πιστεύεται ότι όποιος ταξιδέψει Τρίτη, δε γυρίζει πίσω ή, τουλάχιστον, θα του συμβεί κάτι κακό. Ακόμη, αν το αγόρι γεννηθεί Τρίτη, του επιφυλάσσονται δεινά. Ως Τριτογεννημένος άντρας, λένε ιατροσοφικά κείμενα, θα είναι ακατάδεκτος, άσωτος, καταραμένος, κιτρινωπός, ασθενικός κ.α.π. Αν πάλι γεννηθεί κόρη, θα γίνει πονηρή, άθεη, άσπλαχνη, κλέφτρα, αδιάντροπη κ.λπ. Όλοι αυτοί οι σκληροί χαρακτηρισμοί μπορούν να θεωρηθούν κατάλοιπα μιας (παρωχημένης) δεισιδαιμονικής εποχής.

Ο θεμελιωτής της ελληνικής λαογραφίας, Ν. Γ. Πολίτης (1852-1921), σε σχετική εργασία (1897) σημείωσε την άποψη ορισμένων, σύμφωνα με την οποία δεν είναι άτυχη όλη η ημέρα της Τρίτης, παρά μόνο μια συγκεκριμένη ώρα, που όμως είναι άγνωστη και γι’ αυτό η προφύλαξη επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο ίδιος μάλιστα πρόσθετε ότι κάποιοι γνωρίζουν την κακή ώρα της Τρίτης και ανέφερε ως μαρτυρία την εξής (αθηναϊκή) διήγηση: «Μια μάνα καταριόταν μια φορά το παιδί της. Ήτανε ημέρα Τρίτη. Την άκουσε μια κακή γειτόνισσα και της είπε:
- Αν θέλεις να καταραστείς το παιδί σου, εγώ να σου πω πότε θα πιάσει η κατάρα.
Και ύστερα από λίγη ώρα της εφώναξε:
- Γειτόνισσα, τώρα να το καταραστείς και πιάνει.
- Μπα, που να χυθούν τα μάτια σου καλύτερα, όχι ’γώ θα καταραστώ το παιδί μου! είπε η μάνα. Και η κακή γειτόνισσα αμέσως εστραβώθηκε»...

Γιατί, όμως, η Τρίτη έχει τόσο δυσμενή κληρονομιά και όχι κάποια άλλη μέρα; Ο ελληνικός λαός τη θεωρεί «καταραμένη» και «γρουσούζικη», γιατί Τρίτη έπεσε η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Τούρκων. Όμως η πρόληψη για το απαίσιο της ημέρας αυτής, κατά τον Πολίτη, είναι παλαιότερη, γιατί έχουμε σύγχρονες (σχεδόν) με την Άλωση μαρτυρίες, που επικαλούνται, αντίστροφα, την κακή επίδραση της Τρίτης επάνω στο θλιβερό γεγονός. Μια τέτοια μαρτυρία υπάρχει στο θρηνητικό ποίημα για την Άλωση, το οποίο αποδίδει την καταστροφή στη «δολερή ημέρα Τρίτη που αυθέντευε ο (πλανήτης) Άρης» (στίχ. 124).

Όπως μαρτυρεί η σύνθεση του Θρήνου, η δεισιδαιμονία της ημέρας βασίζεται σε υποθετική επίδραση πλανητών και γενικότερα σε αστρολογικές δοξασίες. Η Τρίτη πιστεύεται ότι κυριαρχείται από την επίδραση του Άρη (Mars), γι’ αυτό άλλωστε και σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες η ημέρα ονοματίζεται από τον πλανήτη αυτό (π.χ. Γαλλιστί Mardi, Ιταλιστί Martedi, Ισπανιστί Martes). Ανάλογες μαρτυρίες έχουμε από Σολωμονικές και ιατροσοφικά κείμενα.

Η δεισιδαιμονία εξ άλλου του αριθμού 13 είναι ευρύτατα διαδεδομένη και κυρίως στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σχετίζεται με τον φόβο (και την απέχθεια), που μπορεί να προκαλέσει, είτε ως ημερομηνία είτε ως αριθμητικό σύνολο. Ο αριθμός 13 θεωρείται γενικά απαίσιος και προδικάζει αποτυχίες, δυσμενείς εξελίξεις υποθέσεων, θανάτους κ.λπ. Στις Η.Π.Α., μάλιστα, υπάρχει η συνήθεια να μην μνημονεύεται 13ος όροφος πολυόροφων κτηρίων, επειδή θα φέρει ατυχία (από τον 12ο πηγαίνουν στον 14ο)!

Το ενδιαφέρον είναι ότι η δεισιδαιμονία αυτή στην Ελλάδα είναι γνωστή περισσότερο στα αστικά στρώματα. Ο Καθηγητής της Λαογραφίας Στίλπων Κυριακίδης (1887-1964), που ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα (1953), επισήμανε μόνο δύο στη σχετική βιβλιογραφία, ενώ είναι συχνότατη στους αστούς, βέβαια.

Η ευρεία διάδοση της πρόληψης αυτής είχε ως αποτέλεσμα την αναζήτηση της προέλευσής της. Το απαίσιο του αριθμού συνδέθηκε καταρχήν με την αιτιολογική μυθολογία. Έτσι, υποστηρίχθηκε από ορισμένους ερευνητές (W. Roscher, R. Köhler κ.ά.) ότι το σύνολο των δεκατριών προσώπων του Μυστικού Δείπνου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πρώτα του Χριστού και στη συνέχεια του Ιούδα. Άλλοι, πάλι (O. Weinreich), αποδέχθηκαν την άποψη, κατά την οποία το δυσοίωνο του αριθμού προήλθε από την επέκταση του ιερού αριθμού 12, που οφείλεται στην τάση της δωδεκάδας προς το υπέρμετρο, στο αδιαίρετο του αριθμού (E. Meyer) ή στους εμβόλιμους μήνες του σεληνιακού - ηλιακού έτους (G. Wilke).

Τον δυσοίωνο αριθμό 13 μπορούμε να συσχετίσουμε επίσης, ειδικά εμείς οι Έλληνες, με την πτώση της Κωνσταντινούπολης: Αν προσθέσουμε τους τέσσερις αριθμούς του δύστυχου έτους 1453 (1+4+5+3), έχουμε το σύνολο 13, το οποίο, σε συνδυασμό με την αποφράδα Τρίτη της 29ης Μαΐου, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι επέδρασε στην πτώση της Πόλης! Και η ερμηνεία όμως αυτή ανήκει στην κατηγορία του υστερογενούς αιτιολογικού μύθου, αφού η σχετική πρόληψη είναι αρκετά παλαιότερη.

Ο Στίλπων Κυριακίδης υποστήριξε πειστικά ότι η δεισιδαιμονία του 13 σχετίζεται με την πολύ γνωστή παροιμία «Ανάποδος χρόνος, δεκατρείς μήνες», η οποία μάλιστα συναντάται σε διάφορες παραλλαγές. Σήμερα, βέβαια, κανένα έτος δεν έχει δεκατρείς μήνες, αλλά παλαιότερα οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι, που ακολουθούσαν το σεληνιακό ημερολόγιο, ήσαν αναγκασμένοι να προσθέτουν κάθε δεύτερο ή τρίτο έτος ένα μήνα, επειδή το ημερολόγιο αυτό καθυστερούσε από το αντίστοιχο ηλιακό, κατά ένδεκα περίπου ημέρες. Ο εμβόλιμος αυτός μήνας (δέκατος τρίτος), όπως παρατήρησε ο Κυριακίδης, ήταν κάτι αφύσικο και ασυνήθιστο στη λαϊκή αντίληψη, γι’ αυτό θεωρήθηκε δυσοίωνος, αφού μάλιστα η παρεμβολή του γινόταν από τους Ρωμαίους στον Φεβρουάριο, ήδη δυσοίωνο, ως τον κυριότερο μήνα των νεκρών και των καθαρμών. Έτσι, αναλογικά και το έτος με τους δεκατρείς μήνες θεωρήθηκε δυσοίωνο και το ίδιο συνέβη με τον... δυστυχή αριθμό.

Από την εποχή του Ιουλίου Καίσαρος και εξής, με την αλλαγή του ημερολογίου, εγκαταλείφθηκε ο εμβόλιμος μήνας, αλλά η ισχυρή δεισιδαιμονία διατηρήθηκε αναλλοίωτη. Μάλιστα, επεκτάθηκε και στο δίσεκτο έτος, το οποίο είναι προϊόν προσθήκης (ανά τετραετία) της 29ης ημέρας του Φεβρουαρίου (νέο ημερολόγιο).

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η δεισιδαιμονία του αριθμού 13 κατάγεται πιθανώς από την πλούσια σε δεισιδαιμονίες Ρωμαϊκή εποχή (μετά τον 2o π.Χ. αι.) και έχει ευρεία διάδοση (προπάντων) στα αστικά στρώματα του ελληνικού λαού. Μια σύγχρονη μαρτυρία για το τελευταίο αποτελούν, ασφαλώς, οι στίχοι γνωστού (έντεχνου) λαϊκού τραγουδιού «Ο μήνας έχει δεκατρείς, καταραμένη μέρα / δεν θέλω ν’ ανταμώσω άνθρωπο ούτε για καλημέρα» κ.λπ. Η σύμπτωση μάλιστα του αριθμού 13 ως ημερομηνίας με την αποφράδα Τρίτη προκαλεί την (εύλογη) δεισιδαιμονική ανησυχία των Νεοελλήνων, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις από τα (υποθετικά) απαίσια και κακότυχα του ισχυρού διδύμου.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις

  •  
  • 1 από 6

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις:

Συγγραφικό Έργο (Βιβλία - Αυτοτελείς εκδόσεις)

Πλούσιο το συγγραφικό έργο του καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη με θέματα που αντλούνται, κυρίως, από την ιστορία και λαογραφία της Καρπάθου και των Δωδεκανήσων γενικότερα, καθώς και σύγχρονα - νεωτερικά θέματα της ελληνικής λαογραφίας. Αναφέρουμε με χρονολογική σειρά:

Συμβολή στην έρευνα του Καρπαθιακού δημοτικού τραγουδιού· ανέκδοτες παραλλαγές. Αθήνα 1975, σσ. 47.

Ηπειρωτικά Χειρόγραφα Λαογραφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Συλλογή Φοιτητών: 1965-1974. Δημοσιεύματα Λαογραφικού Μουσείου και Αρχείου της Φιλοσοφικής Σχολής, αρ. 2, Ιωάννινα 1980, σσ. 101.

Οι Ελληνικές παραλλαγές για τον δρακοντοκτόνο ήρωα: Aarne-Thompson 300, 301Α  και 301Β· παραμυθολογική μελέτη. Διδακτορική διατριβή, Ιωάννινα 1982, σσ. 187.

Ελληνική και διεθνής επιστημονική ονοματοθεσία της Λαογραφίας. Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 1988, σσ. 76. (Δεύτερη έκδοση, Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2010, σσ. 90).

Λαϊκές επιγραφές και ονόματα σε Ελληνικά αυτοκίνητα: Συμβολή στην έρευνα σύγχρονων λαογραφικών φαινομένων. Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 1989, σσ. 102.

Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας: Άγνωστη Ζακυνθινή "Ομιλία" του Αλέκου Γελαδά, Συμβολή στην έρευνα του Ζακυνθινού λαϊκού θεάτρου. Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 1990, σσ. 222.

Λαϊκοί ποιητές της Καρπάθου: Τρία παραδείγματα. Αθήνα 1997, σσ. 64.

Λαογραφία και Γυναίκες της Δωδεκανήσου. Αθήνα 1997, σσ. 29.

 Η λαογραφική έρευνα της Καρπάθου (1948-1997). Αθήνα 1997, σσ. 87.

 Έπαινος Μητροπολίτου Καρπάθου και Κάσου Αμβροσίου. Αθήνα 2000,  σσ. 30.

Καρπαθιακή Λαογραφία: Όψεις του λαϊκού πολιτισμού. Εκδόσεις Πνευματικού Κέντρου Δήμου Καρπάθου, Αθήνα 2001, σσ. 455.

Δωδεκάνησα: Λαϊκός πολιτισμός. Δεύτερη έκδοση, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2005, σσ. 435.

Νεωτερική Ελληνική Λαογραφία: Συναγωγή Μελετών, Ινστιτούτο του Βιβλίου - A. Καρδαμίτσα, Τρίτη έκδοση, Αθήνα 2012, σσ. 429. (Πρώτη έκδοση, Αθήνα 2006).

Ήθος και Λεβεντοσύνη στην Κάρπαθο της 5. Οκτωβρίου 1944. Πανηγυρικός Λόγος στην 60. Επέτειο του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος Καρπάθου (Μενετές, 5 Οκτωβρίου 2004), ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Δ. Στεφανόπουλου, Αθήνα 2008, σσ. 43.

 Έντυπα Μέσα Επικοινωνίας και Λαϊκός Πολιτισμός: Νεωτερικά Λαογραφικά. Εκδόσεις Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2011, σσ. 246.

Η Κάρπαθος σε Αρχαίους Έλληνες, Λατίνους και Βυζαντινούς Συγγραφείς. Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών – Ινστιτούτο του Βιβλίου- Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2013, σσ. 103.

 Άσεμνη Ελληνική Λαογραφία : Αναλυτική Βιβλιογραφία. Ινστιτούτο του Βιβλίου- Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2013, σσ. 101 (με τη συνεργασία του Μ. Γ. Βαρβούνη).

Έντυπη Διαφήμιση και Λαϊκός Πολιτισμός, Εκδόσεις Αρμός - Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2014, σσ. 164.

Κλοντ Φοριέλ και Φιλελληνισμός, Δεύτερη Έκδοση με συμπληρώσεις, Εκδόσεις Γρηγόρη - Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2017, σσ. 75 (Πρώτη έκδοση, Αθήνα 2015).

Δίκαιο και Λαϊκός Πολιτισμός. Εκδόσεις Γρηγόρη - Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2017, σσ. 150.[9]

Επιμέλειες Συλλογικών Έργων

«Σύνδειπνον»: Τιμητικό Αφιέρωμα στον καθηγητή Δημήτριο Σ. Λουκάτο (με τη συνεργασία Μιχάλη Σ. Κορδώση και Μαίρης Μάντζιου), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1988, σσ. 336.

Ο Εορτασμός της 150ετηρίδας (1845-1995) της Εκκλησίας Μενετών Καρπάθου  (εκδοτική επιμέλεια, με τη συνεργασία του Ντίνου Α. Μελά), Αθήνα 1996, σσ. 80.

Η νήσος Κάρπαθος: Αφιέρωμα του περιοδικού ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ της Καθημερινής (22 Ιουνίου 1997 - επιμέλεια κειμένων), σσ. 29.

Κάρπαθος και Λαογραφία. Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Μάρτιος 1994). Έκδοση Επαρχείου Καρπάθου, Αθήνα 1998-2001, σσ. 264.

Τιμητική Εκδήλωση για τον καθηγητή Ζαχαρία Ν. Τσιρπανλή. Ένωση Κώων Αθηνών «Ο Ιπποκράτης», Αθήνα 2002, σσ. 49.

«Θητεία»: Τιμητικό Αφιέρωμα στον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή, Έκδοση Πανεπιστημίων Αθηνών και Ιωαννίνων, Αθήνα 2002, σσ. 808.

Κάρπαθος και Λαογραφία: Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Σεπτέμβριος 2001). Εκδόσεις Πνευματικού Κέντρου Δήμου Καρπάθου - Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου και Επαρχείου Καρπάθου, Αθήνα 2003, σσ. 739.

 Η Επίσημη Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Δ. Στεφανόπουλου στην Κάρπαθο (Μενετές, 5 Οκτωβρίου 1999 - εκδοτική επιμέλεια, με τη συνεργασία του Ντίνου Α. Μελά), Εκδόσεις Δήμου Καρπάθου, Αθήνα 2003, σσ. 109.

Η Κεντρική Εκκλησία Μενετών Καρπάθου «Η Κοίμηση της Θεοτόκου». Σύντομη ιστορία - Θαύματα της Παναγίας, εκδοτική επιμέλεια, με τη συνεργασία του Ντίνου Αντ. Μελά, Αθήνα 2005, σσ. 45.

 Αναγόρευση του ιατρού Γεράσιμου Α. Ρηγάτου σε επίτιμο διδάκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ. Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών (25 Οκτωβρίου 2006), Χορηγία Διαχρονικές Εκδόσεις, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007, σσ. 61.

Κάρπαθος και Λαογραφία: Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, 21-26 Μαρτίου 2006), Εκδόσεις Πνευματικού Κέντρου Δήμου Καρπάθου - Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου  και Επαρχείου Καρπάθου, Αθήνα 2008, σσ. 1166.

(Με τη συνεργασία Έφης Λεντάκη και Παναγιώτη Δαμάσκου): 1997-2007 ─ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΛΕΝΤΑΚΗ. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου (Δήμος Υμηττού, 11-13 Μαΐου 2007), Πνευματικό Κέντρο Δήμου Υμηττού – Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης», Αθήνα 2010, σσ. 135.

(Με τη συνεργασία Γεωργίου Κούζα): Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου: 1909-2009, 100 Χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (11-13 Μαρτίου 2009), Λαογραφία: Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, τόμ. 42. Αθήνα 2013, σσ. 1096.

Η Αναγόρευση του Καθηγητή Wolfgang Mieder σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μεγάλη Αίθουσα Τελετών, 16 Δεκεμβρίου 2014), Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμήτσα, Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2015, σσ. 80 (με τη συνεργασία Μαριάνθης Καπλάνογλου και Αριστείδη Ν. Δουλαβέρα).

Κάρπαθος και Λαογραφία: Πρακτικά Δ’ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, 8-12 Μαΐου 2013), Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2016, σσ. 1133 (με τη συνεργασία Καλλιόπης Ξανθάκου).

 Αποχαιρετιστήρια Εκδήλωση για την αφυπηρέτηση του Αριστείδη Ν. Δουλαβέρα, Αν. Καθηγητή Λαογραφίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (26 Μαΐου 2016), Αθήνα 2016, σσ. 64.

(Με τη συνεργασία Γεωργίου Κούζα): Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του: Μελέτες και Κείμενα. Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών - Εκδόσεις Πορεία, Αθήνα 2017, σσ. 218.

Η Επίσημη Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκοπίου Β. Παυλοπούλου στην Κάρπαθο: Μενετές - Αρκάσα - Φοινίκι - Απέρι. Καρπαθιακός Οργανισμός Πολιτισμού - Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Καρπάθου, Αθήνα 2018, σσ. 92.

Θαύματα της Παναγίας των Μενετών σε έμμετρη απόδοση Καρπαθίων Λαϊκών Ποιητών. Θαύματα Αγίων στις Μενετές σε πεζό λόγο. Οικουμενικόν Πατριαρχείον Ιεράς Μητρόπολης Καρπάθου και Κάσου, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2019, σσ. 100.