Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μία άγνωστη αρχαία γλώσσα 3.000 ετών

Οι συνεχιζόμενες ανασκαφές στην Τουρκία, στα ερείπια της αρχαίας πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας των Χετταίων, αποφέρουν αξιοσημείωτα στοιχεία και φανερώνουν όψεις της ζωής τους άγνωστες σ’ εμάς. Συγκεκριμένα, υποδεικνύουν ότι, στην 2η χιλιετία π.Χ, οι ηγέτες των Χετταίων είπαν στους δημοσίους υπαλλήλους τους να καταγράψουν τις θρησκευτικές λειτουργίες και άλλες παραδόσεις των υποδουλωμένων λαών, γράφοντάς τες στις αντίστοιχες τοπικές γλώσσες τους (αλλά σε χεττιτική γραφή), ώστε αυτές οι παραδόσεις να διατηρηθούν και να ενσωματωθούν στο εξαιρετικά πολυπολιτισμικό θρησκευτικό σύστημα της αυτοκρατορίας.

Μέχρι σήμερα, οι ειδικοί σε αρχαίες γλώσσες έχουν ανακαλύψει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι των Χετταίων διατήρησαν και κατέγραψαν θρησκευτικά έγγραφα από τουλάχιστον πέντε εθνοτικές υποδουλωμένες ομάδες.

Η τελευταία περίπτωση αποκαλύφθηκε μόλις πριν από δύο μήνες. Αποδείχθηκε ότι ήταν γραμμένη σε μια προηγουμένως άγνωστη γλώσσα της Μέσης Ανατολής που είχε χαθεί για έως και 3.000 χρόνια.

Έπειτα από δεκαετίες, περίπου 30.000 ολοκληρωμένες και αποσπασματικές πήλινες πινακίδες έχουν ανακαλυφθεί στα ερείπια της αρχαίας πρωτεύουσας των Χετταίων, της Χαττούσας (σήμερα γνωστής ως Bogazkoy) περίπου 100 μίλια ανατολικά της σημερινής πρωτεύουσας της Τουρκίας, της Άγκυρας.

Η συντριπτική πλειοψηφία γράφτηκε στην κύρια γλώσσα της αυτοκρατορίας – την Χεττιτική. Ωστόσο, οι γραμματείς της κυβέρνησης των Χετταίων έγραψαν περίπου το 5% από αυτές τις πληροφορίες πλήρως ή εν μέρει στις γλώσσες των υποδουλωμένων εθνοτικών ομάδων της αυτοκρατορίας – λαών όπως οι Λούβιοι (Luwians), οι Palaians, οι Χάττι (Hattians) και οι Χουρρίτες (Hurrians).

Η πρόσφατα ανακαλυφθείσα γλώσσα, η οποία καταγράφηκε από κυβερνητικούς γραμματείς (και ήταν προηγουμένως άγνωστη στους σύγχρονους ακαδημαϊκoύς) ονομάζεται Kalasmaic – επειδή φαίνεται να μιλήθηκε από έναν υποδουλωμένο λαό σε μια περιοχή που ονομάζεται Κάλασμα (Kalasma) στα βορειοδυτικά σύνορα της αυτοκρατορίας.

Η ανακάλυψη υποδηλώνει ότι ακόμη και οι πιο άσημες γλώσσες στην αυτοκρατορία καταγράφονταν, μελετήθηκαν και διατηρήθηκαν σε γραπτή μορφή. Αυτό με τη σειρά του αυξάνει την πιθανότητα να ανακαλυφθούν άλλες «μικρές» άγνωστες γλώσσες της Μέσης Ανατολής, καταγεγραμμένες σε πήλινες πινακίδες των Χετταίων.

Φωτογραφία: Απόσπασμα κειμένου των Χετταίων σε σφηνοειδή γραφή που βρέθηκε στην πρωτεύουσα των Χετταίων, Χατούσσα. [Credit: Bogazkoy Mission/Daniel Schwemer]

Πηγή: anaskafi.blogspot.com