ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΜΟΡΙΑΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΜΟΡΙΑΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ

Έρευνα της ομάδας του Καθηγητή Γιώργου Διαλλινά, στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποκαλύπτει νέα και αναπάντεχα δεδομένα σχετικά με τους μοριακούς μηχανισμούς που ελέγχουν την αύξηση των μυκήτων μέσω διατήρησης κυτταρικής πολικότητας.

Ειδικότερα, οι Όλγα Μαρτζούκου, Σωτήρης Αμίλλης, Αμαλία Ζερβάκου, Σάββας Χρηστοφορίδης & Γιώργος Διαλλινάς αποκάλυψαν ότι το πρωτεΐνικό σύμπλοκο AP-2 στους μύκητες έχει διαφορετικό ρόλο από το ομόλογο σύμπλοκο στα ανθρώπινα κύτταρα, καθώς αντί να συνεργάζεται με τον γενικό μηχανισμό ενδοκύττωσης υποδοχέων και άλλων μεμβρανικών πρωτεϊνών, στρατολογείται ειδικά για την ανακύκλωση πρωτεϊνών και ενζύμων αναγκαίων στην βιοσύνθεση της πλασματικής μεμβράνης και του κυτταρικού τοιχώματος που πραγματοποιείται στην άκρη της μυκητιακής υφής, με συνέπεια το σύμπλοκο, AP-2 να είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη και συνεπώς την παθογένεια, των μυκήτων. Πέραν της προφανούς σημασίας της εργασίας αυτής στην, εν δυνάμει, ανάπτυξη νέων στοχευμένων φαρμακολογικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση παθογόνων μυκήτων, τα ευρήματα της ομάδας του Καθηγητή Διαλλινά είναι επίσης σημαντικά στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που διέπουν την αύξηση πολικών κυττάρων, όπως παραδείγματος χάρη οι νευρώνες των ζώων.

Η σχετική έρευνα δημοσιεύθηκε στο υψηλότατης απήχησης επιστημονικό περιοδικό eLIFE στις 21 Φεβρουαρίου 2017.


Διαβάστε εδώ σχετικό άρθρο του Καθηγητή Γιώργου Διαλλινά.