ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΑΝΙΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΑΝΙΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ

Ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο που επιχειρεί να μας αφυπνίσει σχετικά με τις σπάνιες μορφές καρκίνου δημιούργησε και έδωσε στη δημοσιότητα η Κοινή Δράση για τους Σπάνιους Καρκίνους.

Στόχος της Δράσης είναι να ενοποιήσει και να εντείνει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών-μελών της ΕΕ και όλων των ενδιαφερόμενων μελών σχετικά με την προαγωγή της ποιότητας φροντίδας αλλά και της έρευνας για τις σπάνιες μορφές καρκίνου.

Σε αυτήν τη Δράση ήδη συμμετέχει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία είχε εκδώσει την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως εκπρόσωπος της Ελλάδος συμμετέχει μαζί με άλλες 18 χώρες, (goo.gl/CyQnHX), στην Ευρωπαϊκή Κοινή Δράση για τις Σπάνιες Μορφές Καρκίνου, με επιστημονική υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μαρία Γαζούλη, και βασικούς συνεργάτες τις κ.κ. Καλλιόπη Παππά, Επίκουρη Καθηγήτρια και Κλειώ Μαυραγάνη Επίκουρη Καθηγήτρια. Χάρις στις προσπάθειες των συναδέλφων καταφέραμε να αποσπάσουμε περίπου συνολικό ποσό 105.400€ και να ενταχθούμε στην κεντρική ομάδα διαχείρισης της δράσης, μαζί με το Εθνικό Ινστιτούτο Ογκολογίας της Ιταλίας (Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”, Milan) και το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας (Ministero della Salute, Italia) αναλαμβάνοντας τη διάχυση των αποτελεσμάτων, και τη σύνδεση της δράσης με την κοινωνία. Επίσης καταφέραμε να ενταχθούμε και σε επιμέρους πακέτα εργασίας που αφορούν την καινοτομία και την εξατομικευμένη ιατρική, την επιδημιολογία, την ιατρική εκπαίδευση και την πολιτική υγείας για τις σπάνιες μορφές καρκίνου. 

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις Σπάνιες Μορφές Καρκίνου, το πρόγραμμα έχει ως στόχο να υποστηρίξει τα Κράτη-Μέλη στην προαγωγή της έρευνας, τη βελτίωση των ιατρικών πρακτικών για τους ασθενείς με σπάνιες μορφές καρκίνου και τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία στις χώρες της ευρωζώνης. 

Στρατηγικά, για την επιτυχία του προγράμματος βασικός παράγοντας είναι η δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς για τους σπάνιους καρκίνους. 

Επομένως οι γενικοί στόχοι εστιάζουν: 

  1. στο να δοθεί προτεραιότητα στις σπάνιες μορφές καρκίνου στη ατζέντα τόσο της Ε.Ε όσο και των κρατών μελών (εν όψει των εθνικών σχεδίων για τον καρκίνο και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης, την εναρμόνιση των κλινικών πρακτικών και της καινοτομίας μέσω της προώθησης της κλινικής και μεταφραστικής έρευνας).
  2. στο να αναπτυχθούν καινοτόμες και κοινές λύσεις, οι οποίες θα εφαρμοστούν κυρίως μέσω των μελλοντικών ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς για τις σπάνιες μορφές καρκίνου, στους τομείς της ποιότητας της περίθαλψης, της έρευνας, της εκπαίδευσης, και του καθορισμού της κατάστασης προόδου στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπείας αυτών.


Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν στα τέλη του 2019. 

Με ευχές για περισσότερες τέτοιες επιτυχίες, 


Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης

Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής