2ο Green Investment Forum

Στο πλαίσιο των εργασιών του 10ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για την «Ενεργεία και την Κλιματική Αλλαγή»
2ο Green Investment Forum στο πλαίσιο των εργασιών του 10ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για την «Ενεργεία και την Κλιματική Αλλαγή»

Το δίκτυο “BSEC – Green Energy Network” οργανώνει το 2ο “Green Investment Forum” στο πλαίσιο των εργασιών του 10ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για την «Ενεργεία και την Κλιματική Αλλαγή», που τελεί υπό την Αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (Black Sea Economic Cooperation) και του United Nations Academic Impact που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Πολιτιστικό Κέντρο «Κωστής Παλαμάς» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) στις 11 Οκτωβρίου 2017.

Το Forum οργανώνεται σε συνεργασία με την Διεθνή Γραμματεία (PERMIS) του BSEC και στοχεύει στην ενίσχυση της περιφερειακής και εξωστρεφούς συνεργασίας επιστημονικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, τραπεζών και κυβερνήσεων σε θέματα «πράσινης ενέργειας».

Στο Forum, στο οποίο θα προεδρεύσει ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας του BSEC, Πρέσβης κ. Traian Chebeleu, έχουν προσκληθεί να παρουσιάσουν πολιτικές και δραστηριότητες εκπρόσωποι των ελληνικών κυβερνητικών υπηρεσιών, πρεσβειών, τραπεζών, ελληνικών επιχειρήσεων και μέλη της επιστημονικής κοινότητας.

Επόμενα Fora σχεδιάζεται να οργανωθούν στις χώρες του BSEC στη διάρκεια της εξαμηνιαίας προεδρίας τους.

Σε αυτό το πλαίσιο το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως συντονιστικός φορέας του δικτύου «BSEC-Green Energy network», προσκαλεί ελληνικές εταιρείες να συμμετάσχουν στις εργασίες του Forum, παρουσιάζοντες τις δραστηριότητες της επιχείρησης τους και τα σχέδια τους σε περιφερειακή κλίμακα.

Τη δεύτερη ημέρα θα παρουσιασθούν επιστημονικές ανακοινώσεις και την τρίτη ημέρα θα γίνουν παρουσιάσεις και συζήτηση για συνεργασίες και υποβολή προτάσεων στα πλαίσια χρηματοδοτικών προγραμμάτων (Horizon 2020, Interreg, κλπ) για έρευνα στις θεματικές περιοχές της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής.

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες:

Το συνέδριο διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα.