Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ "HORIZON 2020"

Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ "HORIZON 2020"

Το ανταγωνιστικό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: "HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making (HarmonicSS)", το οποίο υπεβλήθη στο πλαίσιο του Horizon 2020 και στο οποίο συμμετέχουν 35 τμήματα από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ενεκρίθη και θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πρόγραμμα αυτό η Παθολογική Φυσιολογία του ΕΚΠΑ είναι ο συντονιστής (Coordinator), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Α. Τζιούφα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η μελέτη του συνδρόμου Sjögren και αφορά τη διερεύνηση παθογενετικών μηχανισμών, τη δημιουργία κοινής κοορτής ασθενών σε όλη την Ευρώπη, τον καθορισμό βιοδεικτών, την εκπαίδευση γενικών και ειδικών ιατρών, τη δημιουργία κοινών πολιτικών υγείας για τη νόσο στην Ευρώπη και τη διάχυση της νέας πληροφορίας στους ασθενείς.

Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης είναι 10.000.000 ευρώ, γεγονός που καθιστά το πρόγραμμα ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά grants στο πλαίσιο του Horizon 2020 και ένα από τα μεγαλύτερα, στα οποία το ΕΚΠΑ είναι το συντονιστικό κέντρο.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μας αξιολογήθηκε και έλαβε συνολική βαθμολογία 15/15, ενώ ήταν ένα από τα τέσσερα  προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν μεταξύ των άνω των εξήντα πέντε που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη πρόσκληση.