Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΗΣ QS ΓΙΑ ΤΟ 2017

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΗΣ QS ΓΙΑ ΤΟ 2017

Δημοσιεύτηκε από την QS (Quacquarelli Symonds) ο Πίνακας Κατάταξης Πανεπιστημίων σε βασικά και εξειδικευμένα επιστημονικά αντικείμενα, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο σπουδών, την ακαδημαϊκή φήμη και την ερευνητική απήχηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η συγκεκριμένη κατάταξη αξιολογεί τα Πανεπιστήμια στους πέντε (5) βασικούς τομείς σπουδών, όπως προσδιορίζονται από τη μεθοδολογία της QS, (Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες της Ζωής και Ιατρικής, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και Διοίκηση, Μηχανική και Τεχνολογία) αλλά και σε επιμέρους επιστημονικά πεδία που αποτελούν υποσύνολα των πέντε βασικών.

Για το 2017 το ΕΚΠΑ βρίσκεται σε υψηλές θέσεις τόσο στους πέντε βασικούς τομείς, όσο και σε έντεκα (11) επιμέρους επιστημονικά πεδία (δείτε τους πίνακες 1 και 2).


Πίνακας 1: Η θέση του ΕΚΠΑ για το 2017 στα πέντε (5) βασικά θεματικά αντικείμενα του πίνακα της QS.

 

Broad Subject

Θέση Παγκοσμίως

2017

1.

Arts & Humanities

381

2.

Life Science & Medicine

248

3.

Natural Science

288

4.

Social Sciences & Management

387

5.

Engineering and Technology

335


Πηγή: Ιστοσελίδα QS World University Ranking


Πίνακας 2: Η θέση του ΕΚΠΑ για το 2017 σε έντεκα (11) εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα.

 

Specific Subject

Θέση Παγκοσμίως

2017

1.

History

151-200

2.

Archeology

151-200

3.

Linguistics

251-300

4.

Medicine 

201-250

5.

Pharmacy & Pharmacology

151-200

6.

Computer Science

201-250

7.

Law and Legal Studies

251-300

8.

Economics

351-400

9.

Biological Sciences

301-350

10.

Chemistry

351-400

11.

Physics and Astronomy

351-400


Πηγή: Ιστοσελίδα QS World University Ranking


Οι κατατάξεις του QS χρησιμοποιούν δεδομένα ειδικών γνωμοδοτών (peer review) που συλλέγονται από μεγάλο αριθμό ερευνητών, ακαδημαϊκών και εργοδοτών. Επίσης, λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό του διεθνούς προσωπικού, τον αριθμό φοιτητών, τον αριθμό αναφορών από το Scopus και τις αναλογίες καθηγητών / φοιτητών. Ακόμα, βασίζονται σε μια σειρά από άλλα επιμέρους κριτήρια, το καθένα από τα οποία υπολογίζεται με διαφορετική βαρύτητα.

Για τη θεματική κατάταξη του 2017 εξετάστηκαν 4.438 πανεπιστήμια παγκοσμίως, εκ των οποίων αξιολογήθηκαν τα 3.098 και τελικώς κατετάγησαν τα 1.117. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα βασίζονται σε απαντήσεις 74.651 ακαδημαϊκών και 40.643 εργοδοτών, καθώς και στην ανάλυση επιστημονικών δημοσιεύσεων και βιβλιογραφικών παραπομπών από τη βιβλιομετρική βάση δεδομένων Scopus, όπως προαναφέρθηκε, απ’ όπου ελήφθησαν υπόψη δεδομένα πενταετίας.

Σε κάθε επιμέρους πεδίο ανακοινώνονται αποτελέσματα για τα 500 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη κατάταξη δεν είναι η συνολική και βασίζεται στα δεδομένα τους έτους 2015-2016.

Η συγκεκριμένη θεματική κατάταξη, όπως και άλλες γενικότερες και ειδικότερες, παρά τις ενστάσεις που βάσιμα εκφράζονται σχετικά με τα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη και τη μεθοδολογία που ακολουθούν, αναδεικνύουν τη δυναμική του Πανεπιστημίου μας, γεγονός που βασίζεται στο παραγόμενο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, το οποίο οφείλουμε και μπορούμε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο και καλύτερα.


Κ. Μπουρλετίδης
Συντονιστής ΜΟΔΙΠ/ΕΚΠΑ