ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Η ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Μια ιδιαίτερη τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στην Αιματολογική-Ογκολογική Μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η διεθνής εταιρεία κλινικών μελετών INC Research απένειμε στην παραπάνω Μονάδα το βραβείο καλύτερου κέντρου Κλινικής Έρευνας για το 2016 για τη «συνεχή της δέσμευση στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων για τους ασθενείς που τα έχουν ανάγκη».

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η INC Research είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες εποπτείας και διενέργειας Κλινικών Μελετών (CRO), με προσωπικό 6.600 ατόμων σε 110 χώρες. Αυτή τη στιγμή διεξάγει διεθνώς 1.176 κλινικές μελέτες με 347.894 ασθενείς από 44.549 ιατρικά κέντρα, ενώ έχει λάβει τον τίτλο της καλύτερης εταιρείας CRO τo 2015.

Ο μεγάλος αριθμός ιατρικών κέντρων με τα οποία συνεργάζεται η INC Research αναδεικνύει και την αξία της σημαντικής αυτής διάκρισης της Αιματολογικής-Ογκολογικής Μονάδας της Θεραπευτικής Κλινικής αλλά και του ΕΚΠΑ γενικότερα, στο δρόμο για την αριστεία. H Αιματολογική-Ογκολογική Μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 για το «σχεδιασμό και διενέργεια κλινικών μελετών» από το 2012 και αποτελεί κέντρο αριστείας για κλινικές μελέτες διεθνώς.