Κρυμμένα μεσαιωνικά δωμάτια με σπάνια νουβική χριστιανική τέχνη

Χριστιανικές τοιχογραφίες ανακαλύφθηκαν στην παλιά πόλη της Ντόνγκολα του Σουδάν, η οποία ήταν η πρωτεύουσα του Νουβικού βασιλείου της Μακουρίας. Η Μακουρία άκμασε μεταξύ του 9ου και 11ου αιώνα μ.Χ.

Οι τοιχογραφίες  ανακαλύφθηκαν  κατά τις ανασκαφές που γίνονται στην περιοχή, από το Κέντρο Μεσογειακής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας.  Αποκαλύφθηκε ένας υπόγειος θάλαμος και ένα συγκρότημα θολωτών πλίνθινων δωματίων. Αυτά χρονολογούνται από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα μ.Χ., δηλαδή την περίοδο του Σουλτανάτου του Φουντζ.

Αρκετά από τα δωμάτια είναι διακοσμημένα με μοναδικές τοιχογραφίες με χριστιανικές σκηνές. Σε αυτές απεικονίζονται ο Χριστός, ο αρχάγγελος Μιχαήλ, η Μαρία, ενώ υπάρχουν και παραστάσεις ενός Νούβιου ηγεμόνα. Μία από τις επιγραφές, που συνοδεύουν τις τοιχογραφίες, αναφέρει αρκετές φορές τον βασιλιά Δαβίδ και ζητά από τον Θεό να προστατεύσει την πόλη.

Το δωμάτιο με τις επιγραφές του Δαβίδ μοιάζει με κρύπτη, αφού βρίσκεται αρκετά μέτρα κάτω από το μεσαιωνικό στρώμα του εδάφους. Βρίσκεται δίπλα σε ένα μεγάλο, μνημειακό κτήριο, το οποίο οι ερευνητές πιστεύουν ότι ήταν ο καθεδρικός ναός της Ντονγκόλα που ονομάζεται Μεγάλη Εκκλησία του Ιησού, και που αναφέρεται σε ιστορικά κείμενα.

Σκηνή με τον Βασιλιά Δαβίδ [Credit: Adrian Chlebowski/Πολωνικό Κέντρο Μεσογειακής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας]

Απεικόνιση της Παναγίας [Credit: Magdalena Skarzynska / Πολωνικό Κέντρο Μεσογειακής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας]

Πηγή: anaskafi.blogspot.com, Heritage Daily, Ancient Origins