ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: ΠΩΣ ΔΙΑΔΙΔΟΝΤΑΙ

ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: ΠΩΣ ΔΙΑΔΙΔΟΝΤΑΙ

Ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσουμε τις ψευδείς ειδήσεις είναι να γνωρίσουμε το γιατί και το πώς εξαπλώνονται.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Nature Human Behavior, προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι ορισμένες από τις γνωσιακές διαδικασίες του ανθρώπου είναι δυνατόν να συμβάλλουν στη διαιώνιση της διάδοσης παραπληροφόρησης, όπως είναι οι ψευδείς ειδήσεις. Για παράδειγμα, έχουμε την τάση να επιδεικνύουμε μια «τάση επιβεβαίωσης» και προσέχουμε αλλά και μοιραζόμαστε μόνο την πληροφόρηση που ευθυγραμμίζεται με τις πεποιθήσεις μας, ενώ απορρίπτουμε πληροφορίες που δεν ευθυγραμμίζονται με αυτές. Οι μελέτες δείχνουν ότι αυτό το κάνουμε ακόμα και όταν είναι εσφαλμένη η πληροφορία, που επιβεβαιώνει τις πεποιθήσεις μας.

Η νέα μελέτη ερεύνησε ορισμένους άλλους πιθανούς μηχανισμούς, που ενδέχεται να λειτουργούν για τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα ηλεκτρονικό μοντέλο που μοιράζεται μιμίδια. Σκοπός τους ήταν να διαπιστώσουν πώς η ατομική προσοχή και ο όγκος πληροφορίας, στον οποίο είναι εκτεθειμένοι οι χρήστες των social media, επηρεάζει τη δημοφιλία μιμιδίων χαμηλής ή υψηλής ποιότητας. Ως υψηλής ποιότητας μιμίδια οι ερευνητές θεώρησαν αυτά που ήταν πιο πρωτότυπα, είχαν όμορφες φωτογραφίες ή υποστήριζαν κάτι που ήταν αληθές.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τόσο τα χαμηλής όσο και τα υψηλής ποιότητας μιμίδια ήταν εξίσου πιθανό να διαχυθούν, επειδή η προσοχή των χρηστών των social media είναι πεπερασμένη και οι ίδιοι είναι παραφορτωμένοι με πληροφορίες, ώστε να διακρίνουν ανάμεσα σε υψηλής και χαμηλής ποιότητας μιμίδια. Αυτό εξηγεί γιατί χαμηλής ποιότητας πληροφορίες, όπως οι ψευδείς ειδήσεις, συνεχίζει να είναι πιθανό να εξαπλωθούν παρά τη χαμηλή τους ποιότητα.

Όπως λένε οι ερευνητές, ένας τρόπος για να μπορέσουν οι χρήστες να διακρίνουν καλύτερα μεταξύ χαμηλής και υψηλής ποιότητας πληροφορίες είναι να μειώσουν τον όγκο των πληροφοριών, στις οποίες εκτίθενται. Για παράδειγμα, να μειωθεί ο όγκος των posts που δημιουργούνται από κοινωνικά bots, τα οποία ενισχύουν πληροφορίες που συχνά είναι ψευδείς και παραπλανητικές. Αν και υπάρχουν τέτοια προγράμματα, δεν είναι πάντα ακριβή. Έτσι, χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά για να δημιουργηθούν ταχύτερα και πιο ακριβή συστήματα εντοπισμού κονωνικών bots.


Πηγή: LiveScience